A GLAMOUR és a Deichmann közös nyereményjátékának hivatalos játékszabálya

1. A Játék Szervezője
A nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely:1122 Budapest, Városmajor utca 11.), mint a Játékban résztvevő www.glamour.hu/deichmann weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: "Szervező").

2. A Játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervezők, a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek Ptk. 8:1. § (1) 2. bekezdés szerinti hozzátartozói.

3. A Játék időtartama
A Játék 2017.06.14-én kezdődik és 2017. július 5-e éjfélig tart.

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás
A Játék hirdetése a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. által üzemeltett www.glamour.hu/deichmann oldalon jelenik meg a játék időtartama alatt.

Azon pályázók között, akik a játék időtartama alatt a www.glamour.hu/deichmann oldalon leadják szavazatukat valamelyik gumicsizmára, helyesen válaszolnak a feltett kérdésre, illetve regisztrációhoz szükséges adataikat megadják, 20 darab 5000 forintos Deichmann vásárlási utalványt sorsolunk ki.

A sorsolás 2017. július 12-én 9.00 órakor történik, közjegyző jelenlétében a kiadóban (1122 Budapest, Városmajor u. 11.). A sorsoláson összesen 20 nyertest sorsolunk ki. A nyereményadót a Szervezők fizetik.

4.2 Nyeremények
Nyeremények: 20 db 5000 Ft értékű Deichmann vásárlási utalvány.
A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.
Amennyiben a nyertes fiatalkorú, a nyeremény átvételére törvényes képviselője jogosult.

4.3 Eredményhirdetés
Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne: 2017. július 13. 9.00 óra, Ringier Axel Springer-székház 1122 Budapest Városmajor u. 11.
A Szervezők a nyertesek értesítését a Játékos által a játékfelületen megadott postacímen kísérlik meg. A Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A nyertesek névsoruk közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat legkésőbb a nyeremény átvétel egy időben adják meg.

5. Vegyes rendelkezések
A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervezők díjmentesen felhasználják a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, nem, születési idő, lakcím, e-mail cím) az érdekeltségükbe tartozó kiadványok és cégek reklámtevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

A nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott adatait üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adják át, továbbá publikálják vagy ismertessék a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. A nyertes neve közléséhez való írásbeli hozzájárulását legkésőbb a nyeremény átvétel egy időben adja meg. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

Az adatok feldolgozását az Ringier Axel Springer Magyarország cégcsoport (1122 Budapest, Városmajor u. 11) végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről.

Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről levélben értesítsen minket a következő címen:

Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Marketing osztály 1122 Budapest, Városmajor u. 11. vagy e-mailen az adatkezelo@ringieraxelspringer.hu címen.

A résztvevő által tett nyilatkozatok
A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:
Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján. Hozzájárulok, hogy az adatkezelők elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre.

A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.
A Játék résztvevői, részvételükkel jelen jognyilatkozattal elfogadják a hivatalos játékszabályt. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a Szervezők fenntartják.