Hivatalos játékszabály H&M és Glamour

2012.november.10.

Hivatalos játékszabály
H&M és Glamour
nyereményjáték1. A Játék szervezője
A "H&M és Glamour " elnevezésű nyereményjáték, (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Axel Springer- Budapest Kiadói Kft. (székhely:1122 Budapest, Városmajor utca 11, mint a Játékban résztvevő Glamour magazin kiadója, a továbbiakban: "Szervező")

2. A Játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervezők és az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint akik a munkájuk során, folyamatosan, különösebb erőfeszítés nélkül hozzájuthatnak a játékban résztvevő magazin egyes lapszámaihoz, így a Szervezők és a nyomda munkatársai, lap előfizetéses és árus terjesztésében dolgozók, hírlapkézbesítők, hírlapárusok és mindezek Ptk. 685. § (b) bekezdés szerinti hozzátartozói.

3. A Játék időtartama
2012. november 14.– 2011. november 28.

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás
• A Szervező 2012.november 14. és november 28 között megjelenteti a Játék hirdetését az AS magazinokban az alábbi ütemezés szerint:

Glamour 12. 2012.11.14
Hölgyvilág 20. 2012.11.22
Kiskegyed 47. 2012.11.20
Tvr-hét 49. 2012.11.24


4.2. Online játék menete

• A Játékban résztvevők a megadott időszakban a www.glamouronline.hu/hmshoppingparti oldalon egy kérdésre válaszolhatnak. A helyes válasz beküldői közül sorsolással választjuk ki a nyerteseket. A játékos a helyes válasz megadása után a nyereményjáték regisztrációs felületeken megadja adatait, válaszol a felületen feltett kérdésre, valamint elfogadja a játék szabályait. Ezzel lehetősége nyílik a sorsoláson való részvételre. A választ a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad, valamint a regisztráció során az adatmezőket hiánytalanul kitöltötte és elfogadta a játékszabályt. Az előbbi feltételeket teljesítő játékosok között 2 nyereményt sorsolunk ki.
.
Az adatok megadásával a játékos elfogadja a hivatalos játékszabályzatot. A választ a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad, valamint a regisztráció során az adatmezőket hiánytalanul kitöltötte és elfogadta a játékszabályt

A játék időtartama alatt a Szervező játékosonként csak egy regisztrációt fogad el, továbbá a sorsoláson kihúzott játékosok nyerésüket követően a további sorsolásokon nem vesznek részt

Kérdés:

Melyik világhírű divattervező ruhadarabjai vásárolhatók meg idén ősszel a H&M-ben?

a) Stella McCartney
b) Nanushka
c) Maison Martin Margiela4.3. Nyeremények:

4.4. Sorsolás:
A nyilvános sorsolásokra a következő időpontban kerül sor közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén 2012. 11.29-én reggel 10:00 órakor:
A sorsolásokon összesen 2 nyertes és 2 tartaléknyertes kerül kihúzásra, akik szabálytalan pályázat kihúzása esetén a húzás sorrendjében lépnek elő nyertesekké. A nyerteseket postán, telefonon értesítjük, névsorukat a www.glamouronline.hu oldalon közöljük
A nyilvános sorsolásokra a következő időpontokban kerül sor közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén reggel 10:00 órakor:


2012.november 29.

5. Információ a Játékról
A hivatalos játékszabály, a www.glamouronline.hu/hmshoppingparti címen érhető el.

6. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja a nyereményekhez tartozó adóterhek megfizetését. A hivatalos játékszabály 4.3. pontjában feltüntetett nyeremények adóterhei, postaköltség Szervezőt terhelik.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A nyertesek neve és lakóhelye (helység és irányítószám) a sorsolást követően az érintett online felületen \ (www.glamouronline.hu/shoppingparti ) érhető el.

7.2. Résztvevő a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait a Szervező és az Axel Springer kiadói érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer- Budapest Kiadói Kft., Axel Springer Magyarország Kft.) PR és marketing célokra, visszavonó nyilatkozatig felhasználják.
Az adatok kezelője az Axel Springer-Budapest Kft. székhely:1122 Budapest, Városmajor u.11.

7.3. A regisztrációs felületen a következő adatokat töltik ki a pályázók:
• Név
• Lakcím ( Irányítószám, helységnév, utcanév, házszám)
• Telefonszám
• E-mail cm
• Születési év
7.4.Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre valamint a nyeremény átvételére , kizárólag a törvényes képviselőjével együttesen jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

7.5 Szabálytalan pályázat/játékos
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárjon minden szabálytalan pályázatot/játékost. Szabálytalannak tekinti elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
- hamis adatok megadásával való regisztráció/részvétel – hamis pályázat
- azonos adatokkal való regisztráció vagy hasonló adatokkal való többszöri regisztráció pl.: azonos lakcímmel és telefonszámmal több néven – többszöri pályázat
- a Játékhoz kapcsolódó eseményen/rendezvényen/fotózáson vagy egyéb személyes részvételt igénylő aktivitáson való részvétel elmaradása esetén7.6. Az adatok feldolgozását az Axel Springer cégcsoport (1122 Budapest, Városmajor u. 11) végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az adatkezelés időben nem korlátozott. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről levélben értesítsen minket a következő postai címen: Axel Springer Budapest Kft., cím:1122 Budapest, Városmajor u 11. vagy az adatkezelo@axelspringer.hu A résztvevőknek a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. Az Axel Springer Budapest Kft adatvédelmi nyilvántartási száma.

7.7. a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételéhez szükséges személyes megjelenést elmulasztja vagy a regisztráció során megadott adatain nem elérhető a sorsolást követő 48 órán belül, úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy a sorsolást követőn 48 óra leteltével a nyereményt pótnyertes részére adja át

7.8 A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a Szervező a játékosokat a Weboldalon jól láthatóan elhelyezett felhívás formájában a megváltoztatást követően haladéktalanul értesíti.

7.9 A Szervező kizár minden felelősséget a bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során a Játék esetleges technikai hibáiból hiányosságából működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért. A Szervező nem felel a Weboldal technikai üzemzavarából adódó késedelméért, illetve azért, ha a Weboldal átmenetileg nem érhető el.
A Szervező kizárja felelősségét a postai kézbesítésből eredő hiányosságokért, továbbá a Játékos regisztrációja során nem megfelelő adatszolgáltatásából eredő hibákért vagy hiányosságokért, valamint a játékfelület esetleges technikai hibái, problémái miatt. A Játékos a nyereménysorsolás nyerteseinek szóló Szervező általi közvetlen e-mail értesítés kiküldését követő 48 órán belül egy alkalommal jogosult módosítani a nyeremény postázási címét, adatainak egyéb módosítására a Játék sorsolását követően nincs lehetősége, a Szervező azt nem tudja elfogadni. Amennyiben a nyeremény a Játékos által megadott postázási címről visszaérkezik "nem kereste", "nem található" vagy egyéb postai jelzéssel a Szervezőhöz, úgy Szervező jogosult a nyereményt a pótnyertes részére megküldeni, továbbá az át nem vett nyereményekért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, azt ezúton kizárja.

7.10 A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

GLAMOUR Horoszkóp

Napi horoszkóp:  Sor kerülhet kényszeres költekezésre, féltékenységre - december 2.

Napi horoszkóp: Sor kerülhet kényszeres költekezésre, féltékenységre - december 2.

Tedd & Ne tedd

Dakota Johnson összetalálkozott Kristen Stewarttal és egy pillanatra helyreállt a világbéke

Dakota Johnson összetalálkozott Kristen Stewarttal és egy pillanatra helyreállt a világbéke