Glamour Women of the Year 2013. Nyereményjáték hivatalos játékszabálya

2012.december.18.

Glamour Women of the Year 2013.
Nyereményjáték hivatalos játékszabálya

1. A Játék szervezője
A "GLAMOUR WOMEN OF THE YEAR" elnevezésű nyereményjáték, (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Axel Springer- Budapest Kiadói Kft. (székhely:1122 Budapest, Városmajor utca 11, mint a Játékban résztvevő Glamour magazin kiadója, a továbbiakban: "Szervező")

2. A Játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervezők és az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint akik a munkájuk során, folyamatosan, különösebb erőfeszítés nélkül hozzájuthatnak a játékban résztvevő magazin egyes lapszámaihoz, így a Szervezők és a nyomda munkatársai, lap előfizetéses és árus terjesztésében dolgozók, hírlapkézbesítők, hírlapárusok és mindezek Ptk. 685. § (b) bekezdés szerinti hozzátartozói.

3. A Játék időtartama
A Játék 2012.. december 19-én kezdődik és 2013. március 11-ig tart.

4. A Játék menete

4.1. Szavazás - Játékleírás
A Szervező 2012. december 19. és 2013. március 11. között megjelenteti a Játék hirdetését, az általa kiadott, Játékban, résztvevő újságokban. Kiskegyed, Tvr-Hét, Lakáskultúra, Fanny, Gyöngy, Hölgyvilág, Glamour, Színes Kéthetes, Terefere Party. Autó-Motor az alábbi ütemezés alapján:

A Játékban résztvevők a _blank>www.glamouronline.hu

1. Hányadik alkalommal szervezi meg a Glamour a Women of the year gálát?
a. második
b. negyedik
c. ötödik


A szavazás során az alábbi 6 kategóriában választhatják ki a szavazók a nyerteseket:
Divattervező
Énekesnő
Műsorvezető
Modell
Színésznő
Különdíj: Legsármosabb férfi

A szavazást a Szervező csak abban az esetben fogadja el érvényesnek, ha a játékos minden regisztrációs adatmezőt pontosan kitölt és helyes választ ad a kérdésekre valamint a játékszabályt és az adatkezelési elveket elfogadta.

Szavazás
A szavazás időtartama: 2012.december 19. - 2013.március 11. 24.00 óráig
Szavazás menete: a szavazó köteles megadni szavazatának elfogadásához a nevét, címét, e-mail-címét, születési idejét, nemét, telefonszámát

A választ a Szervező csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a játékos minden kérdésre pontos választ ad.

A szavazó e-mail címe naponta többszöri belépésre és napi több szavazat leadására jogosít.
A szavazás során felmerülő bárminemű csalás gyanúja esetén a Szervező jogosult kizárni a Játékból a szavazót és az általa leadott szavazatokat semmisnek tekinti.

4.2 Magnum VIP belépő játék

Jelentkezési szakasz:

A Magnum játékban résztvevők 2012. december 19. és 2013. március 11. között a _blank>www.glamouronline.hu

A fenti 4.2. pontban megadott időszakban a Játékban résztvevők _blank>www.glamouronline.hu

A fenti feltételek teljesítésével a játékosnak lehetősége nyílik a sorsoláson való részvételre. A választ a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad, valamint a regisztráció során az adatmezőket hiánytalanul kitöltötte és elfogadta a játékszabályt. Az előbbi feltételeket teljesítő játékosok között 110 db nyereményt sorsolunk ki.

A játék időtartama alatt a Szervező játékosonként csak egy regisztrációt fogad el, továbbá a sorsoláson kihúzott játékosok nyerésüket követően a további sorsolásokon nem vesznek részt.

5. Nyeremények:

A szavazók között közjegyző jelenlétében kisorsolásra kerül:

1 fő nyer 100 000 Ft értékű készpénz utalvány

13 darab 20 000 Ft értékű LE MAQUILLAGE smink utalvány
2 darab Moni's ékszerkollekció ( gyűrű, nyaklánc, fülbevaló)
9 darab Times Lady swarowski ékszeróra 29 900 Ft értékben
5 darab 52 000 Ft értékű testmegújító kezelés a Gránátalma szépség és egészségközpontban
10 darab Guess ajándékcsomag egyenként 26 000 Ft értékbenMagnum VIP játék nyeremények:
110 pályázó nyer:

10 x2 személyes belépőjegy a Glamour Women of the Year gálára
100 x 1 Magnum ajándék

6. Sorsolás - Eredményhirdetés

A sorsolás időpontja: 2013. március 12. kedd 10 óra.
A sorsoláson való részvétel feltétele a játék felület mezőinek kitöltése, és a játékszabály elfogadása.
A sorsolás közjegyző jelenlétében történik az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. székhelyén (1122 Budapest, Városmajor u. 11.).

Az eredmény nyilvánosságra hozatalának ideje 2013. március 13. szerda az eredmény megtekinthető a _blank>www.glamouronline.hu

A Szervezők a Magnum VIP játék győzteseit a Glamouronline oldalon hirdetik ki. A VIP játék nyerteseivel e-mailen illetve telefonon veszik fel a kapcsolatot.

Az egyes sorsolásokon a Játék időtartama alatt regisztrált és helyes megfejtéseket beküldött játékosok vesznek részt.
A nyilvános sorsolásokra a következő időpontban kerül sor közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén 2013. 03.12. reggel 10:00 órakor:
A sorsolásokon összesen 150 nyertes és 10 tartaléknyertes kerül kihúzásra, akik szabálytalan pályázat kihúzása esetén a húzás sorrendjében lépnek elő nyertesekké. A nyerteseket postán és / vagy e-mailen, valamint telefonon értesítjük, névsorukat a _blank>www.glamouronline.hu
oldalon közöljük.

• A nyeremények átvétele után a Szervező kizár minden felelősséget a illetve kártérítés, kártalanítási igényt a nyereményjátékkal kapcsolatban.

7. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja a nyereményekhez tartozó adóterhek megfizetését. A hivatalos játékszabály 4.2. pontjában feltüntetett nyeremények adóterhei, postaköltség Szervezőt terhelik.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A nyertesek neve és lakóhelye (helység és irányítószám) a sorsolást követően az érintett online felületen olvasható.

8.2. Résztvevő a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait a Szervező és az Axel Springer kiadói érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer- Budapest Kiadói Kft., Axel Springer Magyarország Kft.) PR és marketing célokra, visszavonó nyilatkozatig felhasználják.
Az adatok kezelője az Axel Springer-Budapest Kft. székhely:1122 Budapest, Városmajor u.11.

8.3. A regisztrációs felületen a következő adatokat töltik ki a pályázók:
• Név
• Lakcím (Irányítószám, helységnév, utcanév, házszám)
• Telefonszám
• E-mail cím
• Születési év
8.4. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre valamint a nyeremény átvételére , kizárólag a törvényes képviselőjével együttesen jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

8.5 Szabálytalan pályázat/játékos
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárjon minden szabálytalan pályázatot/játékost. Szabálytalannak tekinti elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
- hamis adatok megadásával való regisztráció/részvétel – hamis pályázat
- azonos adatokkal való regisztráció vagy hasonló adatokkal való többszöri regisztráció pl.: azonos lakcímmel és telefonszámmal több néven – többszöri pályázat.


8.6 Az adatok feldolgozását az Axel Springer cégcsoport (1122 Budapest, Városmajor u. 11) végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az adatkezelés időben nem korlátozott. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről levélben értesítsen minket a következő postai címen: Axel Springer Budapest Kft., cím:1122 Budapest, Városmajor u 11. vagy az _blank>adatkezelo@axelspringer.hu

8.7.. a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételéhez szükséges személyes megjelenést elmulasztja vagy a regisztráció során megadott adatain nem elérhető a sorsolást utáni értesítést követő 48 órán belül, úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy a sorsolást utáni értesítést/értesítési kísérletet követőn 48 óra leteltével a nyereményt pótnyertes részére adja át

8.8 A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a Szervező a játékosokat a Weboldalon jól láthatóan elhelyezett felhívás formájában a megváltoztatást követően haladéktalanul értesíti.

8.9 A Szervező kizár minden felelősséget a bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során a Játék esetleges technikai hibáiból hiányosságából működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért. A Szervező nem felel a Weboldal technikai üzemzavarából adódó késedelméért, illetve azért, ha a Weboldal átmenetileg nem érhető el.
A Szervező kizárja felelősségét a postai kézbesítésből eredő hiányosságokért, továbbá a Játékos regisztrációja során nem megfelelő adatszolgáltatásából eredő hibákért vagy hiányosságokért, valamint a játékfelület esetleges technikai hibái, problémái miatt. A Játékos a nyereménysorsolás nyerteseinek szóló Szervező általi közvetlen e-mail értesítés kiküldését követő 48 órán belül egy alkalommal jogosult módosítani a nyeremény postázási címét, adatainak egyéb módosítására a Játék sorsolását követően nincs lehetősége, a Szervező azt nem tudja elfogadni. Amennyiben a nyeremény a Játékos által megadott postázási címről visszaérkezik "nem kereste", "nem található" vagy egyéb postai jelzéssel a Szervezőhöz, úgy Szervező jogosult a nyereményt a pótnyertes részére megküldeni, továbbá az át nem vett nyereményekért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, azt ezúton kizárja.

8.10 A Szervező adatkezelési nyilatkozata a _blank>www.glamouronline.hu

Axel Springer Budapest Kft.,
Szervező

G-Életstílus

Megérkezett a this is Redy x Kozma Rita plus size menstruációs bugyi kollekció

Megérkezett a this is Redy x Kozma Rita plus size menstruációs bugyi kollekció

Divathírek

Vélemény: Jogosan viselhette Kim Kardashian Marilyn Monroe ruháját a Met gálán?

Vélemény: Jogosan viselhette Kim Kardashian Marilyn Monroe ruháját a Met gálán?